Bron: Rail Magazine 95

De nieuwe "Jules" met op sleeptouw de oude "Jules" passeert op de dag dat de nieuwe Jules" na oplevering wordt overgebracht naar Utrecht HTMU de brug over de Spaarne. Halfweg, 24 april 1992.
Henk de Jager

Nieuwe Jules overgedragen

Op vrijdag 24 april jl. verliet na een periode van ombouw de voormalige motorpost mP 3032 als de nieuwe "Jules" de Haarlemse Hoofdwerkplaats. Voordat het zover was werd het nieuwe meetrijtuig op de ochtend van 22 april overgebracht naar de hoogspanningsruimte voor het doormeten van de elektrische installatie. Na goedkeuring van de installatie werd de volgende ochtend de noodzakelijke proefrit naar Leiden verreden. De feestelijke overdracht vond plaats op 24 april. in combinatie met de oude "Jules" werd de overbrenging naar het Service Centrum Elektrotechniek te Utrecht gemaakt. Voordat de "Jules aan haar meetwerk kan beginnen zal in Utrecht eerst de benodigde meetapparatuur moeten worden ingebouwd. Voor de liefhebbers is het interessant te weten dat na de definitieve voltooiing de beide stellen een maand lang proef zullen gaan rijden door Nederland.

Meer informatie in Rail Magazine 93 bladzijden 14 en 15 en in Rail Magazine 94 bladzijde 4.

Na de overdracht aan het Service Centrum Elektrotechniek te Utrecht op 24 april j.l. kwamen "Jules" en de nieuwe "Jules" op het HTMU-terrein naast elkaar te staan. "Jules" vertrok aansluitend naar Gouda om daar twee dagen later ATB-metingen te verrichten bij de indienststelling van de fly-over te Moordrecht.
Egbert van Werkhoven